El que entre vosaltres vulgui ser important , ha de servir als altres ; i el que entre vosaltres vulgui ser el primer, ha de ser el seu esclau . Perquè, de la mateixa manera el fill de l' home no ha vingut a ser servit sinó a servir . -Mateo 20 : 26-28

 

  • Espai personal de pregària davant Jesús present a l’Eucaristia, assegurant una presència durant l’horari d’obertura del temple (matí, de 8 a 13 h; tarda, de 18 a 21 h) Torns de 30’ o 1 h. 

 

 

Información adicional